Miroslav Jurásek

nar. 1976, vystudoval nejdříve hospodářskou politiku a správu na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, poté obor španělský jazyk a literatura – historie se specializací na mezinárodní vztahy – dějiny evropské integrace na FF MU. V roce 2003 absolvoval roční studijní stáž na Universidade da Coruña ve Španělsku. V současné době je odborným asistentem na Vysoké škole finanční a správní v Praze a interním doktorandem ve Středisku mezinárodní studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2012, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.

  • Vol 47 No 3 (2012) - Recenze
    Amitav Acharya – Barry Buzan (eds.): Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia
    Abstrakt  PDF
  • Vol 47 No 2 (2012) - Recenze
    Pierre P. Lizée: A Whole New World: Reinventing International Studies for the Post-Western World
    Abstrakt  PDF