Miroslav Kalous

nar. 1984, je absolventem bakalářských oborů politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V květnu 2010 zakončuje navazující magisterské studium mezinárodních vztahů na téže fakultě. Zaměřuje se na sociální a politické procesy v oblasti širšího Blízkého východu s větším důrazem kladeným na problematiku islamismu (nejen jeho násilných projevů). Působí ve Studentské sekci Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2010, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.