Miroslav Kunštát

nar. 1958, historik, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1983–1992 byl odborným a vědeckým pracovníkem Archivu Univerzity Karlovy – Ústavu pro dějiny Univezity Karlovy, v letech 1993–2003 teritoriálním specialistou a konzultantem (od roku 1998 externím) Kanceláře prezidenta republiky, od roku 1994 též odborným asistentem v Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK (2005–2007 proděkanem fakulty). Nyní působí jako vedoucí oddělení dějin Akademie věd v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR. V letech 1998–2006 byl členem správní rady Česko-německého fondu budoucnosti, v roce 2006 byl jmenován členem Česko-německé komise historiků. Vědecké zájmy: novější dějiny akademické vzdělanosti, církevní a náboženské dějiny 20. století, česko-německé a česko-rakouské vztahy ve 20. století, dějiny německy mluvících zemí po roce 1945.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2009, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.

  • Vol 44 No 3 (2009) - Stati
    Role křesťanských církví v rekonciliačních procesech ve střední Evropě – polsko-německý a česko-německý případ
    Abstrakt  PDF
  • Vol 42 No 1 (2007) - Konzultace
    Nová německá vláda a morálně-historická dimenze česko-německých vztahů
    Abstrakt  PDF