Detaily autora

Monika Brusenbauch Meislová

nar. 1984, získala doktorát v oboru politologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studovala také na univerzitách ve Velké Británii a v Německu a absolvovala stáž v Evropském parlamentu v Bruselu. Dlouhodobě se věnuje britské politice a problematice vztahů Velké Británie a Evropské unie. Mezi další oblasti jejího odborného zájmu patří externí vztahy EU, vztahy mezi EU a členskými státy a česká zahraniční politika. V současnosti působí na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2017, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Arjan de Haan: How the Aid Industry Works: An Introduction to International Development PDF
Monika Brusenbauch Meislová  
Vol 45 (2010), No 3 - Recenze  
Strategický kontext referend o setrvání Velké Británie v ES/EU: Analýza motivace politických elit PDF
Monika Brusenbauch Meislová  
Vol 52 (2017), No 2 - Stať