Monika Brusenbauch Meislová

nar. 1984, získala doktorát v oboru politologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studovala také na univerzitách ve Velké Británii a v Německu a absolvovala stáž v Evropském parlamentu v Bruselu. Dlouhodobě se věnuje britské politice a problematice vztahů Velké Británie a Evropské unie. Mezi další oblasti jejího odborného zájmu patří externí vztahy EU, vztahy mezi EU a členskými státy a česká zahraniční politika. V současnosti působí na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2018, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.