Detaily autora

Nela Štorková

nar. 1990, studuje doktorský studijní obor etnologie na Katedře antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, kde také absolvovala magisterské studium sociální a kulturní antropologie. Ve svém výzkumu se zabývá analýzou vlivu komunistické ideologie na etnografickou práci v padesátých letech 20. století. Zároveň absolvovala magisterské studium v oboru moderní dějiny na Katedře historických věd FF ZČU, kde se zabývala česko-německými vztahy s ohledem na svazy vyhnanců.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2017, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Magda Petrjánošová, Alicja Leix: Češi a jejich sousedé: Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě
Nela Štorková  
Vol 52 (2017), No 1 - Recenze