Nicole Grmelová

nar. 1975, vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., JUDr.) a Právnickou fakultu Universidad de Sevilla ve Španělsku (Ldo.). V roce 2012 obhájila disertační práci na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (Ph.D.). V letech 2004–2008 pracovala jako právník-lingvista v Evropském parlamentu v Bruselu. Od roku 2009 do roku 2012 externě spolupracovala se Soudním dvorem Evropské unie. V současné době působí jako odborná asistentka na Katedře podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, kde se věnuje jak pedagogické, tak publikační činnosti.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2014, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.