Detaily autora

Oldřich Bureš

nar. 1979, je vedoucím katedry mezinárodních vztahů a evropských studií a vedoucím Centra pro bezpečnostní studia Metropolitní univerzity Praha. Přednáší rovněž na katedře bezpečnostních studií Institutu politologických studií Univerzity Karlovy v Praze. Kromě členství v redakčních radách několika odborných časopisů (mj. Mezinárodní vztahy, Obrana a Strategie a Vojenské rozhledy) je členem stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro sociální vědy (od ledna 2013) a byl členem hodnotícího panelu pro politické a právní vědy Grantové agentury České republiky (od dubna 2011 do dubna 2015). Ve svém výzkumu se primárně zaměřuje na problematiku privatizace bezpečnosti, boje proti terorismu a operace na udržení míru.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2016, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Mírové operace OSN v postbipolárním světě - méně znamená více PDF
Oldřich Bureš  
Vol 38 (2003), No 3 - Stať  
Privatizace operací na udržení míru PDF
Oldřich Bureš  
Vol 41 (2006), No 2 - Konzultace  
Hledání teorie mezinárodního peacekeepingu PDF
Oldřich Bureš  
Vol 42 (2007), No 4 - Stať  
Jan Eichler: Terorismus a války na počátku 21. století PDF
Oldřich Bureš  
Vol 43 (2008), No 4 - Recenze  
Jak regulovat soukromé vojenské společnosti? PDF
Oldřich Bureš  
Vol 44 (2009), No 4: Nestátní aktéři - Konzultace  
Výzkum a studium mezinárodní bezpečnosti v České republice v zrcadle článků publikovaných v Mezinárodních vztazích
Oldřich Bureš, Miroslav Mareš, Šárka Waisová  
Vol 51 (2016), No 1: 50 let Mezinárodních vztahů - Speciální číslo k 50 letům časopisu Mezinárodní vztahy