Oldřich Bureš

nar. 1979, je vedoucím katedry mezinárodních vztahů a evropských studií a vedoucím Centra pro bezpečnostní studia Metropolitní univerzity Praha. Přednáší rovněž na katedře bezpečnostních studií Institutu politologických studií Univerzity Karlovy v Praze. Kromě členství v redakčních radách několika odborných časopisů (mj. Mezinárodní vztahy, Obrana a Strategie a Vojenské rozhledy) je členem stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro sociální vědy (od ledna 2013) a byl členem hodnotícího panelu pro politické a právní vědy Grantové agentury České republiky (od dubna 2011 do dubna 2015). Ve svém výzkumu se primárně zaměřuje na problematiku privatizace bezpečnosti, boje proti terorismu a operace na udržení míru.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2016, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.