Detaily autora

Ondřej Filipec

nar. 1986, je asistentem na Katedře politologie a evropských studií (KPES) Filozofické fakulty Univerzity Palackého, kde vyučuje předměty zaměřené na evropskou integraci a problematiku zbraní hromadného ničení. Vystudoval politologii a evropská studia na KPES a evropská studia se zaměřením na evropské právo na Právnické fakultě UP. Evropským studiím se věnoval také na univerzitě v Haagu. Absolvoval stáž v Organizaci pro zákaz chemických zbraní, Evropské komisi a tréninkový kurz Organizace smlouvy pro úplný zákaz jaderných zkoušek. Píše disertační práci o chemické regulaci REACH.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2014, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Daniel Joyner (ed.): Non-Proliferation Export Controls: Origins, Challenges, and Proposals for Strengthening PDF
Ondřej Filipec  
Vol 44 (2009), No 3 - Recenze  
Magnus Ranstorp – Magnus Normark (eds.): Unconventional Weapons and International Terrorism: Challenges and new approaches PDF
Ondřej Filipec  
Vol 46 (2011), No 2 - Recenze  
Írán: Tři modely pro analýzu jaderných motivací PDF
Ondřej Filipec, Juraj Hanuliak  
Vol 49 (2014), No 1 - Stať