Detaily autora

Ondřej Kaleta

nar. 1987, v letech 2007–2010 absolvoval bakalářské studium v oboru politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Na téže fakultě pokračoval i v magisterském navazujícím programu bezpečnostních studií, který dokončil v roce 2013. Během akademického roku 2011–2012 strávil dva semestry na Boloňské univerzitě. Zaměřuje se na problematiku migrace a otázky evropské bezpečnosti. V současné době je doktorandem oboru mezinárodní vztahy na Katedře mezinárodních vztahů FSV UK a pracuje v Sekci pro evropské záležitosti na Úřadu vlády ČR.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2017, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Sekuritizace migrace: Případ Itálie v době vypuknutí arabského jara PDF
Ondřej Kaleta  
Vol 50 (2015), No 2 - Stať  
Migrační režim EU v kontextu trvalého výjimečného stavu
Ondřej Kaleta  
Vol 52 (2017), No 2 - Stať