Ondřej Císař

nar. 1974, vystudoval ekonomii a politologii na Technické univerzitě v Ostravě, na Masarykově univerzitě v Brně a na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Odborně se věnuje výzkumu sociálních hnutí, zájmových skupin, transnacionálních vztahů a metodologii sociálních věd. Pracuje v Institutu pro srovnávací politologický výzkum, přednáší na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a je zaměstnán v Sociologickém ústavu AV ČR jako šéfredaktor Sociologického časopisu. V loňském roce publikoval monografie Anarchie a řád ve světové politice (společně s Pavlem Baršou, Praha: Portál, 2008) a Politický aktivismus v České republice (Brno: CDK, 2008). Je členem redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2009, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.