Ondřej Filipec

nar. 1986, je asistentem na Katedře politologie a evropských studií (KPES) Filozofické fakulty Univerzity Palackého, kde vyučuje předměty zaměřené na evropskou integraci a problematiku zbraní hromadného ničení. Vystudoval politologii a evropská studia na KPES a evropská studia se zaměřením na evropské právo na Právnické fakultě UP. Evropským studiím se věnoval také na univerzitě v Haagu. Absolvoval stáž v Organizaci pro zákaz chemických zbraní, Evropské komisi a tréninkový kurz Organizace smlouvy pro úplný zákaz jaderných zkoušek. Píše disertační práci o chemické regulaci REACH.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2014, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.