Ondrej Gažovič

nar. 1984, vystudoval mezinárodní vztahy a právo na Masarykově univerzitě v Brně (2009), absolvoval studijní a výzkumné pobyty na University of Oslo (2006, 2011) a na Diplomatische Akademie Wien (2010). Působí v redakci webového žurnálu Global Politics, odborně se zabývá rozvojovou pomocí, veřejnou diplomacií, sociálním konstruktivismem a poststrukturalismem. V současnosti působí jako interní doktorand Ústavu evropských studií a mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského v Bratislavě.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2012, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.