Oskar Bardiovský

nar. 1975, vystudoval politologii na The University of Liverpool ve Velké Británii a momentálně působí v neziskovém sektoru na Slovensku v rámci Školy komunikácie a médií, ale i jako publicista a občanský aktivista. Zajímá se o oblast médií, komunikace, ochrany přírody a občanské společnosti.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2010, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.