Detaily autora

Pavel Barša

nar. 1960, studoval na univerzitách v Brně a Budapešti. V současné době přednáší na FF UK a Anglo-Americké vysoké škole a je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů. Jeho akademickou specializací je politická teorie a teorie mezinárodních vztahů. Z těchto oborů publikoval následující knihy: Síla a rozum. Spor realismu s idealismem v moderním politickém myšlení (Praha: Filosofia, 2007), Anarchie a řád ve světové politice. Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů, spoluautor Ondřej Císař (Praha: Portál, 2008), Orientálcova vzpoura (a další texty z let 2003–2011) (Praha: Dokořán, 2011) a Cesty k emancipaci (Praha: Academia, 2015, v tisku).

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2015, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Zdroje amerického chování. K diskuzi o transatlantické diferenci PDF
Pavel Barša  
Vol 38 (2003), No 2 - Stať  
Mezi anarchií a hierarchií. Republikánský koncept světového řádu a jeho neokonzervativní alternativa PDF
Pavel Barša  
Vol 42 (2007), No 4 - Recenzní esej  
Strategie marketingu, nikoli rozvoje PDF
Pavel Barša  
Vol 44 (2009), No 3 - Diskuse  
Meze suverenity – dekonstrukce moderní dichotomie národního společenství a mezinárodní anarchie PDF
Pavel Barša  
Vol 35 (2000), No 3 - Stať  
Světový řád na rozcestí: Americká debata PDF
Pavel Barša  
Vol 50 (2015), No 2 - Recenzní esej