Detaily autora

Pavel Dufek

nar. 1980, odborný asistent na Katedře politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita. Odborně se zaměřuje na soudobou politickou filosofii, zejména teorie spravedlnosti, teorie demokracie a otázky filosofického zdůvodnění lidských práv. Mail: dufek@fss.muni.cz. Publikoval články a knižní recenze v českém i zahraničním odborném tisku (International Theory, Representation, Perspectives on Politics, Politologický časopis, Mezinárodní vztahy, Sociální studia), je autorem knihy Úrovně spravedlnosti. Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva (2010) a též několika kapitol v kolektivních monografiích. Působí jako výkonný redaktor časopisu Středoevropské politické studie (www.cepsr.com).

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2013, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Hubert Smékal: Lidská práva v Evropské unii PDF
Pavel Dufek  
Vol 46 (2011), No 1 - Recenze  
Robert Fine: Kosmopolitismus: Základní ideje globálního uspořádání PDF
Pavel Dufek  
Vol 48 (2013), No 2 - Recenze