Detaily autora

Pavel Dvořák

nar. 1987, absolvent bakalářského studia oborů mezinárodní vztahy a evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a magisterského studia oboru západoevropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V současnosti je interním doktorandem na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Primárně se zabývá výzkumem decentralizačních procesů, regionalismu, moderních evropských dějin a politických a ústavních systémů států západní Evropy.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2016, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Martin Jeřábek: Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union PDF
Pavel Dvořák  
Vol 47 (2012), No 2 - Recenze  
Vliv regionálních vlád na pozice států v Radě EU: Ústavně-právní perspektiva PDF
Pavel Dvořák, Markéta Pitrová  
Vol 51 (2016), No 3 - Konzultace