Detaily autora

Pavel Hlaváček

nar. 1980 ve Zlíně, studium politologie zahájil na Katedře politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.), postgraduálně (PhDr., Ph.D.) pokračoval v tomtéž oboru na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Dlouhodobě se zabývá americkou zahraniční politikou a bezpečnostním vývojem v regionu východní Asie. Opakovaně přednášel na Hanojské univerzitě (Vietnam) a Mongolské národní univerzitě (Mongolsko).

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2016, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Strategie zajišťování států jihovýchodní Asie
Pavel Hlaváček  
Vol 51 (2016), No 4 - Konzultace