Pavel Barša

nar. 1960, studoval na univerzitách v Brně a Budapešti. V současné době přednáší na FF UK a Anglo-Americké vysoké škole a je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů. Jeho akademickou specializací je politická teorie a teorie mezinárodních vztahů. Z těchto oborů publikoval následující knihy: Síla a rozum. Spor realismu s idealismem v moderním politickém myšlení (Praha: Filosofia, 2007), Anarchie a řád ve světové politice. Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů, spoluautor Ondřej Císař (Praha: Portál, 2008), Orientálcova vzpoura (a další texty z let 2003–2011) (Praha: Dokořán, 2011) a Cesty k emancipaci (Praha: Academia, 2015, v tisku).

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2015, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.