Pavel Dvořák

nar. 1987, absolvent bakalářského studia oborů mezinárodní vztahy a evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a magisterského studia oboru západoevropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V současnosti je interním doktorandem na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Primárně se zabývá výzkumem decentralizačních procesů, regionalismu, moderních evropských dějin a politických a ústavních systémů států západní Evropy.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2016, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.