Peter Babinčák

nar. 1977, působí jako docent v Institutu psychologie Filozofické fakulty Prešovské univerzity. Kromě přednášek vede semináře základů psychologické metodologie, základních statistických metod, semináře k bakalářským pracím a výběrové disciplíny z oblasti všeobecné a experimentální psychologie či psychologie morálky. Výzkumně se zaměřuje na subjektivní hodnocení kvality života, na psychologické příčiny a důsledky chudoby. Další oblastí jeho výzkumného zájmu je problematika morálního usuzování a jeho měření. V současnosti zastává funkci ředitele Institutu psychologie FF PU.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2017, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.