Detaily autora

Petr Drulák

je ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, docentem politologie na Univerzitě Karlově a zástupcem šéfredaktora Journal of International Relations and Development. Je autorem několika monografií, včetně prvních českých učebnic teorie mezinárodních vztahů (2003) a metodologie politologického výzkumu (2008). Publikoval řadu odborných článků a kapitol zaměřených na teorie mezinárodních vztahů, na evropskou integraci a na českou zahraniční politiku. Je členem redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2009, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Záblesk v totalitní temnotě – pokus o výzkum mezinárodních vztahů v období reformního komunismu PDF
Petr Drulák  
Vol 37 (2002), No 1 - Stať  
Úskalí veřejné volby. Polemika ke stati Marka Loužka: Dokáže teorie veřejné volby vysvětlit rozšiřování Evropské unie? PDF
Petr Drulák  
Vol 40 (2005), No 3 - Diskuse  
Úskalí veřejné volby. Polemika ke stati Marka Loužka: Dokáže teorie veřejné volby vysvětlit rozšiřování Evropské unie? PDF
Petr Drulák  
Vol 41 (2006), No 1s: Fórum k epistemologii společenských věd - Příloha  
Svět jako metafora PDF
Petr Drulák  
Vol 41 (2006), No 4 - Recenzní esej  
Zamyšlení nad českým oborem mezinárodních vztahů: Pokus o bourdieuovský pohled PDF
Petr Drulák  
Vol 42 (2007), No 3 - Diskuse  
Přestaňme dohánět, začněme tvořit! Budoucnost českého oboru mezinárodních vztahů PDF
Petr Drulák  
Vol 44 (2009), No 3 - Diskuse  
Odpověď kritikům PDF
Petr Drulák  
Vol 44 (2009), No 3 - Diskuse  
Mezinárodní vztahy – časopis a disciplína PDF
Petr Drulák  
Vol 36 (2001), No 1 - Editorial  
Česká republika a Slovensko vstupují do Evropské unie PDF
Dan Marek, Petr Drulák  
Vol 39 (2004), No 1: Evropská unie - Editorial  
Proč vznikají aliance? PDF
Petr Drulák  
Vol 31 (1996), No 1 - Téma k diskuzi  
Funkcionalismus a institucionalismus v mezinárodní integraci PDF
Petr Drulák  
Vol 33 (1998), No 2 - Stať  
Proměny teorie mezinárodních vztahů a její mistři PDF
Petr Drulák  
Vol 34 (1999), No 1 - Recenzní esej  
Evropská integrace a její šíření jako přenos institucí PDF
Petr Drulák  
Vol 35 (2000), No 4 - Stať