Petr Dostál

nar. 1947, absolvoval obor sociální geografie na Státní univerzitě v Groningenu. Titul Ph.D. obdržel na Fakultě ekonomických věd a ekonometrie Amsterdamské univerzity, kde v letech 1972–1998 působil jako odborný asistent a docent v oborech sociální a ekonomická geografie na katedře sociální geografie. Od roku 1990 vyučuje na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde se v roce 1992 habilitoval pro obor regionální rozvoj a prostorové plánování a v roce 1998 získal titul profesora sociální geografie. Dlouhodobě se zabývá kulturními, politickými a ekonomickými aspekty společenských změn v bývalém Sovětském svazu, v Evropské unii a v zemích postkomunistické Evropy.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2017, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.