Petr Drulák

je ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, docentem politologie na Univerzitě Karlově a zástupcem šéfredaktora Journal of International Relations and Development. Je autorem několika monografií, včetně prvních českých učebnic teorie mezinárodních vztahů (2003) a metodologie politologického výzkumu (2008). Publikoval řadu odborných článků a kapitol zaměřených na teorie mezinárodních vztahů, na evropskou integraci a na českou zahraniční politiku. Je členem redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2009, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.