Petr Just

nar. 1978, politolog, působí jako odborný asistent na Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde v současnosti rovněž dokončuje doktorské studium. Externě vyučuje též na Fakultě humanitních studií Univerzity Hradec Králové. Zabývá se zejména československou, českou a slovenskou politikou. V akademickém roce 2003/2004 absolvoval studijní pobyt na Fakultě politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici (Slovensko). Je členem České společnosti pro politické vědy, Slovenského združenia pre politické vedy a Česko-slovenské unie studentů politických věd.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2007, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.