Petr Kaniok

nar. 1978, je odborným asistentem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a akademickým výzkumným pracovníkem v Institutu pro srovnávací politologický výzkum. Odborně se zaměřuje na problematiku politického systému EU, institucí EU, euroskepticismu a politického vývoje v severských zemích.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2011, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.