Petr Kolář

vědecký pracovník Institutu strategických studii v Praze; t. č. na Nobelově institutu v Oslu.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1993, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.