Philip G. Cerny

vedoucí katedry Mezinárodní politické ekonomie oddělení politiky univerzity v Leedsu ve Velké Británii. Je autorem mnoha publikací, včetně The Politics of Grandeur: ldeological Aspects of de Gaulle's Foreign Policy (1980), The Changing Architecture of Politics: Structure, Agency and the Future of the State ( 1990), Finance and World Politics: Markets, Regimes and States in the Post-Hegemonie Era (1993 ), jakož i statí v Policy Sciences (1994), International Organization (1995) a International Journal (1996).

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1997, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.