Radek Chalupa

nar. 1968, vystudoval Moskevskou státní univerzitu. Od roku 1991 pracuje v Ústavu mezinárodních vztahů v oddělení střední a jihovýchodní Evropy.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1992, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.