Detaily autora

Radka Druláková

nar. 1973, je absolventkou Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V současnosti působí jako docentka Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE. Specializuje se na oblast evropské integrace v záležitostech justice a vnitra, na analýzu zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Je autorkou monografie Subsidiarita v Evropské unii – právní princip, anebo užitečný symbol?, řešitelkou grantu GA ČR „Mezinárodní kontext současné české sankční politiky“ (P408/10/0191) a autorkou řady odborných článků.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2015, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Miroslav Nožina: Mezinárodní organizovaný zločin v České republice PDF
Radka Druláková  
Vol 39 (2004), No 4 - Recenze  
Postdemokracie v Evropské unii: bezpečnost versus občanské svobody? PDF
Radka Druláková  
Vol 41 (2006), No 2 - Stať  
Ekonomické sankce na počátku 3. tisíciletí PDF
Radka Druláková, Zuzana Trávníčková, Štěpánka Zemanová  
Vol 44 (2009), No 1 - Konzultace  
Slovinská cesta do Evropy PDF
Radka Druláková  
Vol 35 (2000), No 4 - Stať  
Zahraničněpolitické strategie malých států v současném mezinárodním prostředí PDF
Štěpánka Zemanová, Radka Druláková, Jana Peterková, Pavel Přikryl  
Vol 50 (2015), No 3 - Konzultace