Detaily autora

Radka Havlová

nar. 1975, je absolventkou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (politologie, mezinárodní vztahy) a Vysoké školy ekonomické v Praze (mezinárodní politika a diplomacie, psychologie). V současné době působí jako odborná asistentka na VŠE. Zabývá se zejména oblastí Blízkého východu, Asie, problematikou kultury a etnických konfliktů v mezinárodních vztazích.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2017, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Werner Weidenfeld (ed.): Shaping Change - Strategies of Transformation. Results of the International Survey PDF
Radka Havlová  
Vol 38 (2003), No 1 - Recenze  
Iris Kemple (ed.): Beyond EU Enlargement. Volume 1. The Agenda of Direct Neighbourhood for Eastern Europe PDF
Radka Havlová  
Vol 39 (2004), No 1: Evropská unie - Recenze  
Raul Hilberg: Pachatelé, oběti, diváci. Židovská katastrofa, 1933-1945 PDF
Radka Havlová  
Vol 39 (2004), No 2 - Recenze  
Stanislava Vavroušková, Jan Bečka: Subháščandra Bose: Hledání cest ke svobodě Indie
Radka Havlová  
Vol 51 (2016), No 2 - Recenze  
Linda Piknerová, David Šanc a kol.: Nové mocnosti globálního Jihu: Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému
Radka Havlová  
Vol 52 (2017), No 2 - Recenze