Radka Druláková

nar. 1973, je absolventkou Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V současnosti působí jako docentka Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE. Specializuje se na oblast evropské integrace v záležitostech justice a vnitra, na analýzu zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Je autorkou monografie Subsidiarita v Evropské unii – právní princip, anebo užitečný symbol?, řešitelkou grantu GA ČR „Mezinárodní kontext současné české sankční politiky“ (P408/10/0191) a autorkou řady odborných článků.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2015, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.