Radomír Jungbauer

nar. 1936, absolvent Institutu mezinárodních vztahů v Moskvě. Od roku 1962 byl zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí. V roce 1968 byl členem naší delegace DKNS v Pchanmundžomu (Korea). Na začátku 70. let byl z MZV propuštěn. V 70. a 80. letech působil na vysokých školách a v Orientálním ústavu ČSAV. V letech 1990-1993 byl velvyslancem v Mexiku, poté se stal nejprve poradcem a pak zástupcem ředitelky latinskoamerického odboru MZV (do roku 1997). Nyní přednáší mezinárodní právo na Vysoké škole ekonomické.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1998, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.