Radoslav Bobčík

odborný pracovník ÚMPE, se zabývá politickou a ekonomickou problematikou Afriky, zejména arabské oblasti. Dosud publikoval několik menších studií k této tematice.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1969, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.