Robert Kvaček

je pracovníkem katedry československých dějin na filosofické fakultě UK. Publikoval knihy a studie hlavně v oblasti dějin zahraniční politiky předmnichovské ČSR.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1968, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.