Rochdi Goulli

je vědeckým pracovníkem Ekonomického ústavu ČSAV.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1967, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.