Roman Holý

nar. 1970, absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (doktorát z technické kybernetiky) a Českého vysokého učení technického (obor automatické řízení a inženýrská informatika). Svou diplomovou práci zpracoval v CERN (Evropská laboratoř pro jaderný výzkum) v Ženevě. Studoval také na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (obor filozofie a logika). Pracoval mj. ve firmách Andersen Consulting (dnes Accenture) a Siemens Business Services. Poté působil jako samostatný konzultant a projektový manažer v různých společnostech. Jeho zatím posledním projektem bylo zpracování studie (Efektivita zahraniční služby ve vztahu k zahraničněpolitickým prioritám) pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR, kde je nyní také zaměstnán.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2005, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.