Rudolf Fürst

nar. 1958, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, dále též bakalářského studia sinologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a roční stáže na Pekingském jazykovém institutu. V současné době je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů a externím doktorandem Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (obor mezinárodní vztahy). Zabývá se problematikou Číny, Dálného východu a česko-čínských vztahů, publikuje převážně v odborném tisku.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2007, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.