Detaily autora

Sarah Komasová

nar. 1989, je interní doktorandkou na Katedře mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se zabývá ochranou kritické infrastruktury, zejména v oblasti letištní bezpečnosti, a rovněž problematikou privatizace bezpečnosti.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2016, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Vliv diskurzu mezinárodních vztahů na rozhodování v experimentální interakci
Sarah Komasová  
Vol 51 (2016), No 4 - Stať