Stanislav Biman

nar. 1938, vystudoval historii a český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dnes pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. Věnuje se především česko-německým vztahům v 19. a 20. století.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1999, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.