Svetoslav Bombík

ředitel Inštitútu medzinárodných štúdií v Bratislavě, poradce ministra zahraničních věcí Slovenské republiky, člen redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1993, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.