Tim Haughton

nar. 1972, vystudoval politologii na London School of Economics and Political Science a University College London. Působí jako docent (Senior Lecturer) na Birminghamské univerzitě, kde se zaměřuje na politiku zemí střední a východní Evropy. Dříve přednášel na Katedře slovanských a východoevropských studií (SSEES) na University College London, na univerzitě v Sheffieldu a na Komenského univerzitě v Bratislavě. Absolvoval výzkumné pobyty v Institutu für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni, v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a v Centru pro evropská studia na Harvardské univerzitě. Specializuje se na domácí politiku v České republice a na Slovensku a na systémy politických stran ve střední a východní Evropě a zajímá se též o vzájemné působení mezi domácími a evropskými zdroji politických změn. S Nathanielem Copseym je spoluvydavatelem Journal of Common Market Studies’ Annual Review of the European Union.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2010, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.