Detaily autora

Tomáš Hoch

nar. 1980, je odborným asistentem katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na Ostravské univerzitě. Absolvoval magisterské a doktorské studium v oboru politické a kulturní geografie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Věnuje se především neuznaným státům v kavkazském regionu, zahraniční rozvojové spolupráci a politice vůči zemím globálního Jihu. Aktuálně publikoval v časopisech Europe-Asia Studies, Problems of Post-Communism a Bulletin of Geography. Je také autorem dvou monografií o specifikách rozvoje v neuznaných státech a o roli Ruska v konfliktech a mírových procesech na Kavkaze.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2017, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Role občanské společnosti při transformaci separatistických konfliktů na Jižním Kavkaze PDF
Tomáš Hoch, Vincenc Kopeček, Vladimír Baar  
Vol 47 (2012), No 2 - Stať  
Pravoslavné církve a transformace gruzínsko-abcházského konfliktu
Tomáš Hoch, Tato Khundadze  
Vol 52 (2017), No 3: Konfliktní hranice v postsovětském prostoru - Stať