Tomáš Bosák

nar. 1981, absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, obor historie – anglický jazyk a literatura, dále studuje evropská studia a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií MU. Momentálně působí jako interní doktorand v Historickém ústavu FF MU v Brně, kde se zabývá obecnými dějinami 20. století se specializací na evropská studia a mezinárodní vztahy. Ve svém výzkumu se zaměřuje na dějiny evropské integrace se specializací na problematiku Velké Británie a eurointegračního procesu, respektive na vývoj evropské ideje s důrazem na britské prostředí.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2010, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.