Tomáš Dopita

nar. 1979, získal magisterský titul v programu mezinárodní vztahy na Katedře mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2008. Na této instituci také od roku 2009 studuje doktorský program mezinárodní vztahy. V současnosti je na studijním výzkumném pobytu v Bosně a Hercegovině. Tématem jeho disertace je role mezinárodních aktérů v postdaytonské Bosně a Hercegovině. Kromě problematiky mezinárodních mírových intervencí se věnuje i genderovým aspektům pracovního trhu a rozvojové spolupráce.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2012, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.