Tomáš Hoch

nar. 1980, je odborným asistentem katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na Ostravské univerzitě. Absolvoval magisterské a doktorské studium v oboru politické a kulturní geografie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Věnuje se především neuznaným státům v kavkazském regionu, zahraniční rozvojové spolupráci a politice vůči zemím globálního Jihu. Aktuálně publikoval v časopisech Europe-Asia Studies, Problems of Post-Communism a Bulletin of Geography. Je také autorem dvou monografií o specifikách rozvoje v neuznaných státech a o roli Ruska v konfliktech a mírových procesech na Kavkaze.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2017, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.