Tomáš Koziak

  • Vol 48 No 1 (2013) - Book Reviews
    Tomáš Hoch: Možnosti rozvoje de facto států prostřednictvím humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a aktivit organizací občanské společnosti: Případová studie Abcházie
    Abstract  PDF (Čeština)