Detaily autora

Vít Beneš

nar. 1980, je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů a šéfredaktorem časopisu Mezinárodní vztahy. Doktorskou práci obhájil na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Je autorem řady článků v recenzovaných a impaktovaných časopisech (Journal of Common Market Studies, Cooperation and Conflict a dalších) a kapitol v monografiích na téma metodologie výzkumu, teorie mezinárodních vztahů, rozšiřování Evropské unie a evropské dimenze české zahraniční politiky.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2016, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Úspěšná vyjednávání o regionálních režimech. Společný trh EHS a Mercosur PDF
Jan Karlas, Vít Beneš  
Vol 43 (2008), No 3 - Stať  
Frank Schimmelfennig: The EU, NATO and the Integration of Europe: Rules and Rhetoric PDF
Vít Beneš  
Vol 40 (2005), No 2 - Recenze  
Střet hypotéz východního rozšíření Evropské unie PDF
Vít Beneš  
Vol 40 (2005), No 4 - Stať  
Editorial PDF
Vít Beneš  
Vol 44 (2009), No 1 - Editorial  
Trnitá kariéra konstruktivisty v mezinárodních vztazích. Rozhovor s Nicholasem Onufem PDF
Vít Beneš  
Vol 45 (2010), No 1 - Rozhovor  
Editorial PDF
Vít Beneš  
Vol 45 (2010), No 4: Zahraniční politika - Editorial  
Teorie rolí: Konceptuální rámec pro konstruktivistickou analýzu zahraniční politiky PDF
Vít Beneš  
Vol 45 (2010), No 4: Zahraniční politika - Konzultace  
Setkání teorie her s politickou psychologií. Rozhovor s Robertem Jervisem PDF
Vít Beneš  
Vol 46 (2011), No 2 - Rozhovor  
Úvod k monotematickému číslu Životní prostředí a MV PDF
Robert Stojanov, Vít Beneš  
Vol 48 (2013), No 3: Životní prostředí a MV - Editorial  
Lesk a bída teoretického rozumu. Rozhovor s Petrem Drulákem PDF
Vít Beneš  
Vol 48 (2013), No 4 - Rozhovor  
Editorial PDF
Tomáš Weiss, Vít Beneš  
Vol 49 (2014), No 4: Institucionální a právní aspekty evropské integrace - Editorial  
Editorial
Vít Beneš  
Vol 51 (2016), No 1: 50 let Mezinárodních vztahů - Speciální číslo k 50 letům časopisu Mezinárodní vztahy  
Hledání českého místa ve světě na stránkách Mezinárodních vztahů
Tomáš Weiss, Michal Kořan, Vít Beneš  
Vol 51 (2016), No 1: 50 let Mezinárodních vztahů - Speciální číslo k 50 letům časopisu Mezinárodní vztahy