Detaily autora

Vít Dostál

nar. 1985, je doktorandem na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde také vystudoval evropská studia. Působí jako analytik v Asociaci pro mezinárodní otázky. Zaměřuje se na paradiplomacii, zahraniční a evropskou politiku České republiky a Polska a na středoevropskou spolupráci.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2013, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Systémová koordinace evropských záležitostí: Středně velké státy a SZBP PDF
Jan Karlas, Tomáš Weiss, Ivo Šlosarčík, Vít Dostál  
Vol 48 (2013), No 4 - Stať